Ons team

Phianne, Stephan en Janneke

afspraak maken

 

Team

Janneke Verhagen assistente ortus orthopedie en echografieDr Phianne Bouwmeester orthopeed ortus orthopedie en echografiestephan kaderhuisarts en echografist ortus orthopedie en echografie

 Janneke Verhagen, Phianne Bouwmeester en  Stephan Konijnenberg

Samen met onze allround doktersassistente Janneke Verhagen proberen we u op een zo fijn mogelijke manier verder te helpen. Zij zorgt ervoor dat alles voor u op rolletjes loopt. Naast medisch secretaresse is Janneke ook onze klachtenfunctionaris. Het werken met mensen in teamverband die dezelfde instelling hebben en hoge eisen aan zichzelf en elkaar stellen zorgt voor een hoge kwaliteit. We hebben het goed met elkaar, ook voor en na het werk!

Samen zorgen we ervoor dat u zich serieus genomen voelt en dat u begrijpt wat er aan de hand is. Dat u met alle respect en vriendelijkheid behandeld wordt door de mensen die in de kliniek werken. Wij werken al een paar jaar samen en doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen.

De Cliëntenraad van Ortus.nu bestaat uit mevrouw I. Koster, tevens vertrouwenspersoon van de cliëntenraad (foto links), mevrouw I. Brauers en de heer M. Wiersma.

mw kosterBrauersWiersma